Ambachtsweg 18, 3953 BZ Maarsbergen

Corona update d.d. 19-03-2020

Antonides Infrawerken volgt de richtlijnen op van het RIVM over hoe we veilig en gezond om moeten gaan met de gehele situatie.

De reeds bestaande maatregelen blijven van kracht.

 • Vermijd handen geven
 • Vermijd nauw contact
 • Gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze weg
 • Hoest of nies in je elleboog
 • Was regelmatig je handen
 • Zeep, papierendoeken e.d. zijn voor onze medewerkers verkrijgbaar op kantoor

Naar aanleiding van de persconferentie zondag 15-03 jl. zijn er nieuw(e) maatregelen bijgekomen om de verspreiding van het virus te beperken.

Algemeen

 • De nutsvoorzieningen worden gezien als vitale onderdelen van onze samenleving. Het is onze primaire verantwoordelijkheid om onze werkzaamheden zo goed mogelijk voort te zetten. Daarom blijven wij tot nader order aan het werk;
 • De toolbox van maart komt te vervallen, voor april volgen wij de richtlijnen die er dan gaande zijn;
 • Zit je in een risicogroep aangaande Corona, meld dit en bespreek dit met je leidinggevende;
 • Vermijd de kantine voor gezamenlijke lunch of koffie pauze.

Aanvullend voor medewerkers buiten

 • Vermijd zoveel mogelijk contact met collega’s wat niet nodig is. Ga bijvoorbeeld niet langs de zaak als het niet nodig is en probeer materialen mee te nemen voor meerdere dagen;
 • Ga alleen met je eigen ploeg schaften in de keet en vermijd zoveel mogelijk het contact met andere ploegen. Ben je met een grote groep, zorg voor afwisseling er neem met maximaal twee personen pauze;
 • Op dit moment mogen er geen werkzaamheden bij de klant binnen uitgevoerd worden. Mocht dit vanuit bijv. storingen voorkomen, overleg dit dan eerst met directie.

Aanvullend voor kantoormedewerkers

 • Probeer vergaderingen zoveel mogelijk telefonisch te doen waardoor nauw contact wordt vermeden;
 • Op kantoor gaan we daar waar mogelijk is, de risicospreiding toepassen d.m.v. geclusterd werken. Probeer contact zoveel mogelijk te vermijden;
 • Personen die niet thuis kunnen werken dienen zoveel als mogelijk over verschillende ruimtes verdeeld te worden.

Tenslotte

 • Mochten medewerkers zich niet op hun gemak voelen, ondanks deze maatregelen dan staat het medewerkers vrij om in overleg met hun leidinggevende verlof op te nemen;
 • Wij roepen iedereen op vroegtijdig te melden bij de bedrijfsleider als er ziekteverschijnselen zijn in je directe omgeving. Dit om een risico-afweging te kunnen maken.
 • On 19 maart 2020