Ambachtsweg 18, 3953 BZ Maarsbergen

Corona update d.d. 19-10-2020

Antonides Infrawerken volgt de richtlijnen op van het RIVM over hoe we veilig en gezond om moeten gaan met het coronavirus.

De reeds bestaande maatregelen blijven van kracht.

 • Vermijd handen geven
 • Vermijd nauw contact
 • Gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze weg
 • Hoest of nies in je elleboog
 • Was regelmatig je handen
 • Houdt 1,5 meter afstand
 • Zeep, desinfectie middel, papierendoeken, mondkapje e.d. zijn voor onze medewerkers verkrijgbaar op kantoor

Algemeen

 • Ons dringende advies luidt: een ieder die zich in de buurt van anderen bevindt, buiten en binnen uit voorzorg een mondkapje te dragen. Tevens het advies om tijdens je werkzaamheden handschoenen te dragen;
 • De nutsvoorzieningen worden gezien als vitale onderdelen van onze samenleving. Het is onze primaire verantwoordelijkheid om onze werkzaamheden zo goed mogelijk voort te zetten. Daarom blijven wij tot nader order aan het werk;
 • Zit je in een risicogroep aangaande het coronavirus, meld en bespreek dit met je leidinggevende;
 • Vermijd gezamenlijke lunch of koffie pauzes.

Aanvullend voor medewerkers buiten

 • Vermijd zoveel mogelijk contact met collega’s wat niet nodig is. Ga bijvoorbeeld niet langs de zaak als het niet nodig is en probeer materialen mee te nemen voor meerdere dagen;
 • Ga alleen met je eigen ploeg schaften en vermijd zoveel mogelijk het contact met andere ploegen. Ben je met een grotere groep, zorg voor afwisseling en neem met maximaal twee personen pauze;
 • Op dit moment mogen er geen werkzaamheden bij de klant binnen uitgevoerd worden. Mocht dit vanuit bijv. storingen voorkomen, overleg dit dan eerst met jouw leidinggevende;
 • Betreft de werkzaamheden bij de klant, verwijzen wij naar ons protocol ‘Samen veilig doorwerken’ op onze website;
 • Schaftketen op locatie alleen gebruiken voor opslag en om koffie te zetten. Maximaal 2 personen tegelijk binnen.

Aanvullend voor kantoormedewerkers

 • Probeer vergaderingen zoveel mogelijk telefonisch te doen waardoor nauw contact wordt vermeden;
 • Op kantoor gaan we daar waar mogelijk is, de risicospreiding toepassen d.m.v. geclusterd werken. Probeer contact zoveel mogelijk te vermijden;
 • Personen die niet thuis kunnen werken dienen over verschillende ruimtes verdeeld te worden.

Tenslotte

 • Mochten medewerkers zich niet op hun gemak voelen, ondanks deze maatregelen dan staat het medewerkers vrij om in overleg met hun leidinggevende verlof op te nemen;
 • Wij roepen iedereen op vroegtijdig te melden bij de bedrijfsleiding als er ziekteverschijnselen zijn in je directe omgeving. Dit om een risico-afweging te kunnen maken.

 • On 19 oktober 2020